מפת הרכבה לכיפה גאודזית - דום V2

מפת הרכבה דום V2

רשימת רכיבים דום V2 ברזל


65 מוטות
35 מוטות באורך A (ארוכים) - כחול
30 מוטות באורך B (קצרים) - אדום

26 ברגים

מפת הרכבה דום V4

מפת הרכבה דום V3-5/8