תוספים לכיפה גאודזית

כיפה גאודזית היא מבנה פשוט, אך ההתאמה לשימושים השונים יוצרת מורכבות מסוימת שצריך להכיר.

שלד כיפה גאודזית
הבסיס של כל כיפה גאודזית הוא כמובן השלד.
לחצו על הקישור ללמוד על השיקולים לבחירת שלד כיפה גאודזית

עיגון כיפה גאודזית
נעגן את הכיפה לרצפה קיימת או ישירות לאדמה. שיטת העיגון נקבעת על ידי מהנדס ומשתנה על פי מרחב ההקמה.
לחצו על הקישור ללמוד על שיטות עיגון כיפה גאודזית.

חיפוי כיפה גאודזית

שלד של כיפה גאודזית תוחם ומגדיר אזור ספציפי, מאפשר תלייה של אלמנטים רבים כגון נדנדות, ערסלים, ציוד הגברה ו/או תאורה, והוא יכול לעמוד בפני עצמו כאלמנט חזותי מרשים ומיוחד.

ללא חיפוי, החלל הפנימי אינו מוגן מפני מזג האויר ולכן, רצוי לבחור מעטפת שתייצר חלל נוח לשימושים שנרצה לעשות בכיפה.

חיפוי בצמחים מטפסים
חיפוי ברשת צל
מעטפת מוגנת גשם
מעטפת מבודדת

תוספים לכיפה גאודזית

כיפה גאודזית היא מבנה פשוט, אך ההתאמה לשימושים השונים יוצרת מורכבות מסוימת שצריך להכיר.

שלד כיפה גאודזית
הבסיס של כל כיפה גאודזית הוא כמובן השלד.
לחצו על הקישור ללמוד על השיקולים לבחירת שלד כיפה גאודזית

עיגון כיפה גאודזית
נעגן את הכיפה לרצפה קיימת או ישירות לאדמה. שיטת העיגון נקבעת על ידי מהנדס ומשתנה על פי מרחב ההקמה.
לחצו על הקישור ללמוד על שיטות עיגון כיפה גאודזית.

חיפוי כיפה גאודזית

שלד של כיפה גאודזית תוחם ומגדיר אזור ספציפי, מאפשר תלייה של אלמנטים רבים כגון נדנדות, ערסלים, ציוד הגברה ו/או תאורה, והוא יכול לעמוד בפני עצמו כאלמנט חזותי מרשים ומיוחד.

ללא חיפוי, החלל הפנימי אינו מוגן מפני מזג האויר ולכן, רצוי לבחור מעטפת שתייצר חלל נוח לשימושים שנרצה לעשות בכיפה.

חיפוי בצמחים מטפסים
חיפוי ברשת צל
מעטפת מוגנת גשם
מעטפת מבודדת